පවුලේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා පිරිමසා ගැනීම සදහා සීමිත සම්පත් උපයෝයී කර ගනිමින් ‍ ප්‍රයෝජනවත්ව හා අලංකාරව පවත්වාගෙන යනු ලබන නිවස අවට පිහිටි බිම් කඩ ‘‘ ගෙවත්ත” නමින් හැදින්විය හැක. තවත් ආකාරයකින් කළ හැකි අර්ථදැක්වීමක් වනුයේ නිවසට යාබදව පවුලේ විවිධ වූ සාමාජීය, ‍භෞතික හා ආර්ථික කාර්යන්ට උරදෙන දෛනික ජීවන වට පිටාව ලෙසය. මනාව පවත්වාගෙන යන ගෙවත්ත නිසා […]

අතීතයේ මිනිසා පරි‍භෝජනය කළ ආහාර කාණ්ඩ අතර පළතුරුවලට හිමිවී තිබුනේ ප්‍රධාන තැනක්.නමුත් මානව  සමාජායේ ඇතිවූ සංකීර්ණතාවයත් සමග පළතුරු කෙරෙහි දක්වන ලද අවධානය අඩුවු බවක් තමයි පෙ‍ෙනන්නට තිබෙන්නේ. එදිනෙදා කාර්ය බහුල වටපිටාවක කටයුතු  කරන අතරතුරදී තම ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම සදහා කඩිනම් ආහාර නැත්නම් කෙටි ආහාර ( Short eats) පරිභොජනය කිරීමට නැඹුරු වීමත් පළතුරු පරි‍භෝජනය අඩු […]

කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති ක්‍රියාවලියේදී ව්‍යාප්ති කාරකයෙකු විසින් ගොවි ජනතාව වෙත නව තාක්ෂණික දැණුම රැගෙන යාමට විවිධ සන්නිවේදන ආකාරයන් උපයෝගී කරගනී. මෙහිදී ගොවිපලට පැමිණ ගොවි මහතුන් පෞද්ගලිකව හමුවීම, ක්ෂේත්‍ර නි‍රීක්ෂණ, කුඩා කණ්ඩායම් සඳහා පවත්වන පුහුණු පන්ති ක්ෂේත්‍ර ආදර්ශණ ආදිය මඟින් නව තාක්ෂණික දැනුම ඵලදායී ලෙස ලබාදීමට ව්‍යාප්තිකාරකයින්ට හැකියාවක් ලැබේ. කෙසේ වුවත් අලුත් දැනුම වැඩි ජන පිරිසකට එකවර […]


Krushi Radio

Official Agriculture Media Network in Sri Lanka

Current track
TITLE
ARTIST

Background